Entreprenad2019-03-20T13:55:04+00:00
Entreprenad

Mema är ett entreprenadföretag med inriktning mark och anläggning.

Memas yrkeskunniga medarbetare har erfarenhet av att utföra kompletta entreprenader med VA-arbeten, schakt och transporter, grundläggning, infrastrukturarbeten, grovplanering, finplanering och tillgänglighetsanpassning. Vi grundlägger allt från industrilokaler till bostadshus med kompetens inom betongarbeten. Våra yrkesstolta anläggare har många års erfarenhet inom branschen.

Vi är en flexibel organisation som utför allt från stora och komplicerade anläggningsprojekt till små projekt som skall utföras med kort framförhållning.
Kunderna utgörs framförallt av företag inom bygg, fastighetsbolag samt aktörer inom den offentliga sektorn.

Entreprenad

Mema är ett entreprenadföretag med inriktning mark och anläggning.

Memas yrkeskunniga medarbetare har erfarenhet av att utföra kompletta entreprenader med VA-arbeten, schakt och transporter, grundläggning, infrastrukturarbeten, grovplanering, finplanering och tillgänglighetsanpassning. Vi grundlägger allt från industrilokaler till bostadshus med kompetens inom betongarbeten. Våra yrkesstolta anläggare har många års erfarenhet inom branschen.

Vi är en flexibel organisation som utför allt från stora och komplicerade anläggningsprojekt till små projekt som skall utföras med kort framförhållning.
Kunderna utgörs framförallt av företag inom bygg, fastighetsbolag samt aktörer inom den offentliga sektorn.