Policy2019-03-25T13:34:17+00:00

Arbetsmiljöpolicy

  • känna till verksamhetens mål och vision.
  • förstå sin roll och betydelsen av den egna rollen.
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
  • personlig skyddsutrustning skall finnas och användas i erforderlig utsträckning.
  • arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid inköp av fordon, maskiner och annan utrustning.
  • utveckla sin kompetens.
  • att ett aktivt rehabiliteringsarbete skall bedrivas vid behov .
  • samtliga medarbetare har ett ansvar för att arbetsmiljön hålls god.
  • att vara korrekt och schysst mot sina arbetskollegor och medmänniskor för att undvika mobbing.

Integritetspolicy & GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet är att ge ett förstärkt skydd av den personliga integriteten.
För Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) är det viktigt att värna om din integriteten. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera någon levande person, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer som är relaterat till dig personligen etc.
Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din beställning av tjänster.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer etc.), företagets huvudkontor som du representerar eller samarbetar med.
När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera arbetsorder och kunna fakturera dig.
Som kund hos oss behandlar vi även datum för kundregistrering, arbetsorderregistrering, fakturainformation, köphistorik och eventuell kontakthistorik.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. med våra revisorer, och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vårverksamhet. Skatteverket hanterar personuppgifter i samband med att vi registrerar ansökan om ROT och RUT – avdrag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter sparas under tiden du är och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel.
De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag (ROT och RUT).
Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

DINA RÄTTIGHETER
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.
Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
För alla behandlingar som sker inom Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) verksamhet är Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) personuppgiftsansvarig. (556750-7677, DÅNTORPSVÄGEN 37, 13650 Jordbro, Stockholms län).

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Integritetspolicy & GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. Syftet är att ge ett förstärkt skydd av den personliga integriteten.
För Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) är det viktigt att värna om din integriteten. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera någon levande person, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer som är relaterat till dig personligen etc.
Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din beställning av tjänster.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer etc.), företagets huvudkontor som du representerar eller samarbetar med.
När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera arbetsorder och kunna fakturera dig.
Som kund hos oss behandlar vi även datum för kundregistrering, arbetsorderregistrering, fakturainformation, köphistorik och eventuell kontakthistorik.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Dina personuppgifter delas med olika samarbetspartners som t.ex. med våra revisorer, och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vårverksamhet. Skatteverket hanterar personuppgifter i samband med att vi registrerar ansökan om ROT och RUT – avdrag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter sparas under tiden du är och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel.
De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag (ROT och RUT).
Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

DINA RÄTTIGHETER
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.
Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
För alla behandlingar som sker inom Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) verksamhet är Magnus Engström mark och anläggning bygg AB (Mema AB) personuppgiftsansvarig. (556750-7677, DÅNTORPSVÄGEN 37, 13650 Jordbro, Stockholms län).

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/